בנית תוכניות תגמול לשיפור רווחיות

 
תכניות לשיפור הרווחיות של המשרד

משרדי עורכי דין מדורגים ונמדדים בדרך כלל לפי מספר עו"ד ומחזור ההכנסות.  שיפור הרווחיות הוא לעתים קרובות צורך קיומי

של המשרד, עקב התחרות הגוברת והשחיקה בתעריפים וברווחיות, חשוב ביותר לגבש תכנית מתאימה להגברת הרווחיות

וליישם אותה  ולא לנקוט מיידית בצעדים קשים וחפוזים כגון פיטורים וקיצוץ משכורות.

לעיתים חלק מבעיית הרווחיות הנמוכה נובעת, למשל, מחוסר תשומת לב לתזרים המזומנים השוטף והמתוכנן של המשרד.

מאחר והמשרד מתמקד בעיקר במתן שירות ללקוחות וגיוס לקוחות חדשים. גילוי מוקדם של בעיות מזומנים פוטנציאליות

מאפשרות לבצע מיידית פעולות מתקנות.

משרדים לא מעטים נקלעים לבעיית מזומנים עקב גביה מאוחרת מלקוחות ומצד שני תשלום מוקדם של הוצאות המשרד, שלא

על פי תכנון מראש.

לעיתים  תחומי פעילות ו/או לקוחות ו/או תיקים ספציפיים בהם הרווחיות נמוכה מהווים את  הגורם לקשיי התזרים.

הגדלת ההכנסות, מחייבת פעילויות שווק שראוי לעשותם תוך תכנון מראש והשקעה בערוצים המתאימים, כך שמצד אחד לא

יכבידו על הרווחיות ומצד שני יביאו להצטרפות לקוחות חדשים למשרד.

אלו הן רק דוגמאות למהלכים לשיפור רווחיות המשרד. משרדנו, המשלב בנוסף להכרות עם העולם המשפטי גם מומחיות

חשבונאית וראיה מערכתית רחבה ינתח את פעילות המשרד, יצביע על נקודות חולשה ויבנה "מפת דרכים" לשיפור רווחיות

המשרד תוך הטמעת נוהלי מעקב ושיפור תהליכי עבודה.

 

בניית מודל תגמול

משרד עורכי דין משלב בין פעילות משפטית לפעילות עסקית ועל מנת שיצליח לא די באיכות המשפטית של השותפים והעובדים, אלא יש צורך באימוץ מודל כלכלי המתאים לאופי המשרד, לגודלו, לסוג הלקוחות וכדומה. מציאת המודל הכלכלי הנכון למשרד ספציפי מחייבת למצוא את האיזון הנכון בין הצד המקצועי-משפטי לבין הצד העסקי. אנו מבצעים ניתוח מעמיק הן של תהליכי העבודה  והתוצאות העסקיות. במסגרת הבדיקה  אנו בוחנים את היעילות והביצועים של  העובדים והמחלקות השונות במשרד. בסוף התהליך אנו מציעים למשרד את מודל תגמול המתאים לו, בצד המלצות לשיפור התמחור, היעילות והביצועים. במידת הצורך אנו מלווים את המשרד באימוץ המודל וההמלצות.

 

תגמול שותפים

בדרך כלל השותפים במשרד אינם זהים בהגדרתם ובמעמדם, בפרט ביחס לתגמול, ויש צורך לאזן בין הצורך לתמרץ ולעודד את הכוחות הצעירים במשרד לבין הצורך לשמור על מרקם השותפות הקיים וזכויות שכבת השותפים הותיקה שהקימה את המשרד, ובמקביל להבטיח כי השותפות תוכל לעמוד בתשלום הוצאותיה.

כך, למשל, שותף מלא ברווחי המשרד (Equity Partner) מקבל בדרך כלל תגמול על פי רווחי המשרד, לעתים על פי נוסחה מסוימת הלוקחת בחשבון גם את בכירותו, תרומתו, ביצועיו וכדומה. ישנם שותפים לרווחי המשרד, אך בדרגה נמוכה יותר (Fixed Share Partner) המקבלים נתח נמוך יותר ברווחי המשרד. בדרך כלל במשרדים יש גם שותפים מקבלי שכר (Salaried Partners) המועסקים על פי חוזה עבודה, מקבלים שכר ואינם זכאים לחלוק ברווחי החברה, אם כי במקרים לא מעטים מקבלים בונוסים או עמלות.

משרדנו מתמחה, בין השאר, בפיתוח נוסחאות תגמול ספציפיות לשותפים, שמצד אחד שומרות על מארג האיזונים הקיים במשרד ומצד שני מאפשרות תגמול נאות של לשותף תוך התחשבות במצבו של המשרד, הוצאותיו וצרכיו.